کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 5
3. اثربخشی درمانگری ذهن‌‌آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران MS

دوره 11، شماره 42، زمستان 1395، صفحه 37-46

سمیه ایزدی؛ محترم نعمت طاووسی


4. رابطه ی واکنش نسبت به لکنت با کیفیت زندگی افراد دارای لکنت زبان

دوره 11، شماره 41، پاییز 1395، صفحه 77-87

آتنا امامی میبدی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ سیده منور یزدی؛ میثم شفیعی؛ عاطفه موذنی


5. اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 9، شماره 34، زمستان 1393، صفحه 17-26

سحر محبت بهار؛ محمد اسماعیل اکبری؛ فاطمه ملکی؛ محمد مرادی جو