کلیدواژه‌ها = ساختار قدرت خانواده
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس مثلث سازی و ساختار قدرت در خانواده

دوره 9، شماره 33، پاییز 1393، صفحه 37-46

ایمان خاکپور؛ علی محمد نظری؛ کیانوش زهراکار