کلیدواژه‌ها = بهزیستی معنوی
تعداد مقالات: 1
1. نقش بهزیستی معنوی و راهبردهای مقابله ایی در رفتارهای پرخطر نوجوانان

دوره 9، شماره 33، پاییز 1393، صفحه 17-26

جعفر حسن؛ ریحانه شیخان؛ اکرم محمودزاده؛ معصومه نیکرو