کلیدواژه‌ها = ذهن‌آگاهی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی درمانگری ذهن‌‌آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران MS

دوره 11، شماره 42، زمستان 1395، صفحه 37-46

سمیه ایزدی؛ محترم نعمت طاووسی