کلیدواژه‌ها = تنظیم هیجان
تعداد مقالات: 7
1. اثربخشی درمان گروهی نظم‌جویی هیجانی و درمان شناختی- رفتاری در تنظیم هیجان افراد دارای اضافه وزن

دوره 15، شماره 55، بهار 1399، صفحه 27-36

مارال طوافی؛ محمد حاتمی؛ حسن احدی؛ سارا صرافی زاده


2. اثر بخشی آموزش فنون تنظیم هیجان بر کاهش استرس و افزایش تاب آوری دانشجویان

دوره 14، شماره 53، پاییز 1398، صفحه 7-16

رقیه نیرومند؛ کاوه صیدمرادی؛ علیرضا کاکاوند؛ زهرا توسلی


3. تدوین برنامه آموزشی ارتقای کیفیت زندگی و تعیین اثربخشی آن بر تنظیم هیجان افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی

دوره 14، شماره 53، پاییز 1398، صفحه 27-36

سلیمان جعفری فرد؛ فرامرز سهرابی؛ احمد برجعلی؛ مهدی خانجانی؛ نورعلی فرخی


4. تنظیم هیجان در نوجوانان: نقش پیش بینی کننده کارکرد خانواده و دلبستگی

دوره 14، شماره 51، بهار 1398، صفحه 1-16

زینب قائم پور؛ مرضیه اسماعیلیان؛ مهدی رضا سرافراز


6. دشواری تنظیم هیجان و سبک های دلبستگی در نمونه های بیمار و بهنجار

دوره 13، شماره 47، زمستان 1397، صفحه 77-87

محمدعلی بشارت؛ فرزانه رنجبر شیرازی؛ الهه حافظی؛ توحید رنجبری


7. تحلیل تمایزی نشخوارگری، نگرانی آسیب‌شناختی و راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان بر اساس سطوح عاطفی مثبت

دوره 11، شماره 40، تابستان 1395، صفحه 47-56

سهراب امیری؛ اسفندیار آزاد مرزابادی؛ مرضیه نصیری؛ مهسا قاسمی قشلاق