کلیدواژه‌ها = برنامه ی بازگشت به اجتماع
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی برنامه ی بازگشت به اجتماع بر ارتقای مهارت های اجتماعی بیماران اسکیزوفرن

دوره 9، شماره 31، بهار 1393، صفحه 27-36

المیرا شاهمیر؛ مقداد طالبی زاده؛ سلیمان جعفری فرد