کلیدواژه‌ها = درمان شناختی-رفتاری
مداخله ی زودهنگام جهت کاهش افسردگی پس از زایمان و افزایش عزت نفس و رضایت زناشویی مادران باردار

دوره 9، شماره 32، تیر 1393، صفحه 47-56

احمد احمدی؛ سایه سادات موسوی صاحب‌الزمانی؛ علی فتحی آشتیانی؛ سمیرا مطیعی