کلیدواژه‌ها = افسردگی
اثر بخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه¬ مدت فشرده بر کاهش نشانه¬ها و ابرازگری هیجانی در بیماران مبتلا به افسردگی

دوره 7، شماره 26، دی 1391، صفحه 37-46

مهدی خوریانیان؛ لیلا حیدری نسب؛ زهرا طیبی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف آقامحمدیان شعرباف