کلیدواژه‌ها = افسردگی
درمان آمیخته افسردگی: طراحی و مطالعه مقدماتی

دوره 15، شماره 58، دی 1399، صفحه 7-16

روح الله حدادی؛ مینا مجتبایی؛ امیر هوشنگ مهریار


تدوین برنامه درمانی مبتنی بر الگوی پویشی تجربه‌ای و اثربخشی آن بر افزایش ابرازگری هیجانی در افراد مبتلا به افسردگی

دوره 14، شماره 54، دی 1398، صفحه 77-88

عابدین جواهری کامل؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی؛ محمد عسگری؛ حسین اسکندری


اثربخشی درمان فعّالسازی رفتاری برکاهش نشخوارفکری و اختلال افسردگی در نوجوانان

دوره 14، شماره 52، تیر 1398، صفحه 17-26

رضا رهبران؛ رعنا کرمی؛ مهسا شاه محمدی


دشواری تنظیم هیجان و سبک های دلبستگی در نمونه های بیمار و بهنجار

دوره 13، شماره 47، اسفند 1397، صفحه 77-87

محمدعلی بشارت؛ فرزانه رنجبر شیرازی؛ الهه حافظی؛ توحید رنجبری


ابعاد سرشت/ منش و افسردگی: نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان

دوره 12، شماره 43، فروردین 1396، صفحه 27-36

سجاد بشرپور؛ نسترن عطارد؛ ساناز عینی


پیش بینی بهبودی ادراک شده و بهبودی عینی براساس متغیرهای روان شناختی پس از عمل قلب

دوره 11، شماره 42، دی 1395، صفحه 27-36

امراله ابراهیمی؛ زهرا امامی؛ سید محمد حسن کلانتر معتمدی؛ حمید نصیری ده سرخی


رابطه ی دوسوگرایی در ابراز هیجان و افسردگی: نقش واسطه ای مشکلات بین فردی

دوره 11، شماره 41، مهر 1395، صفحه 27-36

خدیجه علوی؛ محمد علی اصغری مقدم؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت اله فراهانی؛ زهرا علامه


پیش بینى احتمال ابتلا به افسردگى بر اساس سبک هاى دلبستگى و پایگاه هویت

دوره 10، شماره 38، دی 1394، صفحه 67-76

ویدا دهقانپور؛ اصغر فروع الدین عدل


اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر انعطاف پذیری شناختی افراد افسرده

دوره 9، شماره 34، دی 1393، صفحه 27-36

مژگان فاضلی؛ پروین احتشام زاده؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی


بررسی اثربخشی درمان تحریک مغناطیسی جدارجمجمه ای با فرکانس پایین بر کاهش نشانه¬های افسردگی همبود در بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر

دوره 9، شماره 32، تیر 1393، صفحه 17-26

سمیه قیاسی؛ محمدرضا نایینیان؛ رضا رستمی؛ رسول روشن؛ رضا کاظمی؛ ساناز خمامی


رابطه ی نشخوارگری فکری، بدشکلی بدنی و وسواس- بی اختیاری با نشانه های افسردگی در دانشجویان

دوره 8، شماره 29، مهر 1392، صفحه 17-26

میثم محمودیان؛ سیمین ایپچی؛ کاظم رسول زاده طباطبایی


توان طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد شخصیت در پیش بینی افسردگی

دوره 8، شماره 29، مهر 1392، صفحه 77-86

مهدی رضایی؛ سیمین غلامرضایی؛ محمد علی سپهوندی؛ فیروزه غضنفری؛ فضل اله دریکوند