کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
تعداد مقالات: 4
1. اثربخشی آموزش سبک زندگی بر نشانه‌های شناختی، هیجانی و رفتاری افراد مبتلا به افسردگی اساسی

دوره 16، شماره 59، فروردین 1400، صفحه 57-66

مائده پروین؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ مصطفی زارعان


4. سازگاری هیجانی، واکنش پذیری نسبت به تنیدگی ادراک شده و رفتارهای سبک زندگی

دوره 11، شماره 39، فروردین 1395، صفحه 47-56

زهره السادات سادات اخوی؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار؛ مسعود شریفی