کلیدواژه‌ها = پریشانی
مقایسه‌ی علایم بدنی در افراد با پریشانی روانی بالا و پایین

دوره 13، شماره 49، مهر 1397، صفحه 57-66

شهرام وزیری؛ شوان شیدایی اقدم؛ لعیا نوبخت؛ منصوره خلیلی؛ یاشار وزیری؛ رویا معصومی؛ آرش وزیری


اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر کاهش پریشانی و نگرشهای ناکارآمد در بیماران مبتلا به M.S

دوره 9، شماره 34، دی 1393، صفحه 57-66

شوان شیدایی اقدم؛ سلوی شمس الدینی؛ سمیه عباسی؛ سارا یوسفی؛ صفیه عبداللهی؛ محمد مرادی جو


سبک های هویت و پریشانی روانی

دوره 7، شماره 26، دی 1391، صفحه 77-86

شهرام وزیری؛ فرح لطفی کاشانی