کلیدواژه‌ها = آزارگری جنسی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی دلبستگی اجتنابی و نقصان همدلی در آزارگران جنسی و افراد عادی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1394، صفحه 27-36

مرتضی بهادر؛ محمد مهدی طالبی مجرد؛ عباس ذبیح زاده