کلیدواژه‌ها = اضطراب اجتماعی
تعداد مقالات: 4
3. نقش سیستم های مغزی – رفتاری و تجربیات استرس زا در نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی

دوره 12، شماره 44، بهار 1396، صفحه 77-86

زهرا یوسفی کله خانه؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ مجید محمودعلیلو


4. رابطه ی کارکرد خانواده و اختلال اضطراب اجتماعی با میانجگری کمرویی و دشواری در تنظیم هیجانی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1394، صفحه 7-16

فرهاد محمدی مصیری؛ نادر حاجلو؛ عباس ابولقاسمی