کلیدواژه‌ها = زمان واکنش
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه‌ی بازشناسی هیجان‌های چهره‌ در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم و کودکان بهنجار

دوره 14، شماره 51، بهار 1398، صفحه 37-46

مهسا احدیان؛ حمید پورشریفی؛ لیلی پناغی


3. اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر عملکرد شناختی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1391، صفحه 27-36

فریبا نبوی آل آقا؛ فرح نادری؛ علیرضا حیدری؛ حسن احدی؛ محمد علی نظری