کلیدواژه‌ها = اختلال دوقطبی
اثربخشی مداخله خانواده مدار با استفاده از فضای مجازی بر تکانشگری در مبتلایان به اختلال دوقطبی

دوره 16، شماره 60، تیر 1400، صفحه 7-14

الهام عبدی؛ اسحق رحیمیان بوگر؛ الهام عبدی؛ راهب قربانی