کلیدواژه‌ها = درمان شناختی- رفتاری
مقایسه ی اثربخشی درمان یکپارچه نگر، معنویت درمانی و درمان شناختی- رفتاری بر اختلال عملکرد جنسی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 14، شماره 54، دی 1398، صفحه 103-111

شوان شیدائی اقدم؛ فرح لطفی کاشانی؛ شهرام وزیری؛ افسانه خواجوند خوشلی


اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر عدم تحمل بلاتکلیفی و حساسیت اضطرابی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

دوره 10، شماره 38، دی 1394، صفحه 77-86

منصور علی مهدی؛ پروین احتشام زاده؛ فرح نادری؛ زهرا افتخار صعادی؛ رضا پاشا


تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر میل جنسی کم کار و رضایت زناشویی

دوره 10، شماره 36، تیر 1394، صفحه 7-16

مریم بختیاری؛ حاجیه شیدایی؛ سید عبدالمجید بحرینیان؛ محمد نوری


اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر انعطاف پذیری شناختی افراد افسرده

دوره 9، شماره 34، دی 1393، صفحه 27-36

مژگان فاضلی؛ پروین احتشام زاده؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی


اثربخشی درمان شناختی- رفتاری گروهی در پیشگیری از لغزش افراد وابسته به متاآمفتامین

دوره 8، شماره 30، دی 1392، صفحه 57-66

فاطمه بهروزیان؛ مصطفی نوکنی؛ حمیدرضا مهاجرانی