کلیدواژه‌ها = دلبستگی
تنظیم هیجان در نوجوانان: نقش پیش بینی کننده کارکرد خانواده و دلبستگی

دوره 14، شماره 51، فروردین 1398، صفحه 1-16

زینب قائم پور؛ مرضیه اسماعیلیان؛ مهدی رضا سرافراز


دشواری تنظیم هیجان و سبک های دلبستگی در نمونه های بیمار و بهنجار

دوره 13، شماره 47، اسفند 1397، صفحه 77-87

محمدعلی بشارت؛ فرزانه رنجبر شیرازی؛ الهه حافظی؛ توحید رنجبری


مقایسه ی دلبستگی اجتنابی و نقصان همدلی در آزارگران جنسی و افراد عادی

دوره 10، شماره 38، دی 1394، صفحه 27-36

مرتضی بهادر؛ محمد مهدی طالبی مجرد؛ عباس ذبیح زاده


تاکتیک های حل تعارض در انواع سبک های دلبستگی زوجین

دوره 9، شماره 31، فروردین 1393، صفحه 77-87

قیصر ملکی؛ عباس ذبیح زاده؛ لیلا پناغی؛ مانا رشیدی؛ محبوبه باقری