کلیدواژه‌ها = رضایت زناشویی
تعداد مقالات: 4
2. رابطه ی رضایت زناشویی و رضایت جنسی با سلامت روان زوجین

دوره 11، شماره 40، تیر 1395، صفحه 37-46

فخری طلایی زاده؛ سعید بختیارپور


3. تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر میل جنسی کم کار و رضایت زناشویی

دوره 10، شماره 36، تیر 1394، صفحه 7-16

مریم بختیاری؛ حاجیه شیدایی؛ سید عبدالمجید بحرینیان؛ محمد نوری


4. اثربخشی مداخله ی مبتنی بر رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر افزایش صمیمیت و رضایت زناشویی زنان

دوره 8، شماره 29، مهر 1392، صفحه 27-36

میترا قدم خیر؛ حسین قمری گیوی؛ نیلوفر میکاییلی؛ زهره سپهری شاملو