کلیدواژه‌ها = وسواسی- بی اختیاری
تعداد مقالات: 1
1. رابطه ی نشخوارگری فکری، بدشکلی بدنی و وسواس- بی اختیاری با نشانه های افسردگی در دانشجویان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1392، صفحه 17-26

میثم محمودیان؛ سیمین ایپچی؛ کاظم رسول زاده طباطبایی