نویسنده = سادات اخوی، زهره السادات
تعداد مقالات: 1
1. سازگاری هیجانی، واکنش پذیری نسبت به تنیدگی ادراک شده و رفتارهای سبک زندگی

دوره 11، شماره 39، بهار 1395، صفحه 47-56

زهره السادات سادات اخوی؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار؛ مسعود شریفی