نویسنده = رحیمی نژاد، عباس
تعداد مقالات: 1
1. رابطه ی دوسوگرایی در ابراز هیجان و افسردگی: نقش واسطه ای مشکلات بین فردی

دوره 11، شماره 41، پاییز 1395، صفحه 27-36

خدیجه علوی؛ محمد علی اصغری مقدم؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت اله فراهانی؛ زهرا علامه