نویسنده = مدرس غروی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه ی سبک های دلبستگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان

دوره 11، شماره 39، بهار 1395، صفحه 37-46

شاهد مسعودی؛ حمید رضا حاتمی؛ مرتضی مدرس غروی؛ شکوه السادات بنی جمالی