نویسنده = زهرا افتخار صعادی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر عدم تحمل بلاتکلیفی و حساسیت اضطرابی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

دوره 10، شماره 38، زمستان 1394، صفحه 77-86

منصور علی مهدی؛ پروین احتشام زاده؛ فرح نادری؛ زهرا افتخار صعادی؛ رضا پاشا