نویسنده = علی اکبر ارجمند نیا
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر خودکارآمدی والدینی مادران دارای فرزند با اختلال کاستی توجه/ بیش‌فعالی

دوره 10، شماره 36، تابستان 1394، صفحه 37-46

حامد مغربی سینکی؛ سعید حسن زاده؛ مژگان خادمی؛ علی اکبر ارجمند نیا