نویسنده = موذنی، عاطفه
تعداد مقالات: 1
1. رابطه ی واکنش نسبت به لکنت با کیفیت زندگی افراد دارای لکنت زبان

دوره 11، شماره 41، پاییز 1395، صفحه 77-87

آتنا امامی میبدی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ سیده منور یزدی؛ میثم شفیعی؛ عاطفه موذنی