نویسنده = کیمیایی، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر هیجان (EFT) بر بهبود ابرازگری هیجانی و بهبود کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو

دوره 13، شماره 50، زمستان 1397، صفحه 47-56

بی بی سمیه احمدی بجستانی؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد؛ سید علی کیمیایی؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد