نویسنده = آقایی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روان سنجی مقیاس نگرش های ناکارآمد برای کودکان و نوجوانان

دوره 10، شماره 36، تابستان 1394، صفحه 47-56

امید شکری؛ حسین پورشهریار؛ مریم آقایی؛ محمد حسین سنایی پور