نویسنده = مسعود غلامعلی لواسانی
تعداد مقالات: 3
1. اثربخشی برنامه ی مداخلات روان شناختی بر وزن نوزادان به هنگام تولد

دوره 11، شماره 42، زمستان 1395، صفحه 57-66

سمیه رجب پور فرخانی؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ غلامعلی افروز


2. معیارهای اختلال طیف دوقطبی در بیماران مبتلا به اختلال های خلقی در دوره ی جاری افسردگی: مقایسه ی افسردگی یک قطبی و دوقطبی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1394، صفحه 17-26

محمد علی بشارت؛ زینب خجوی؛ امیر شعبانی؛ مسعود غلامعلی لواسانی


3. ناگویی هیجانی و آسیب پذیری روانی- بدنی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1393، صفحه 47-56

محمد علی بشارت؛ مرضیه مسعودی؛ مسعود غلامعلی لواسانی