نویسنده = مسعودی، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. ناگویی هیجانی و آسیب پذیری روانی- بدنی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1393، صفحه 47-56

محمد علی بشارت؛ مرضیه مسعودی؛ مسعود غلامعلی لواسانی