نویسنده = حمید پورشریفی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه‌ی بازشناسی هیجان‌های چهره‌ در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم و کودکان بهنجار

دوره 14، شماره 51، بهار 1398، صفحه 37-46

مهسا احدیان؛ حمید پورشریفی؛ لیلی پناغی


2. پیش‌بینی طرحواره‌های ناسازگار اولیه براساس الگوهای ارتباط والد- فرزند و سبک‌های دلبستگی

دوره 13، شماره 50، زمستان 1397، صفحه 17-26

عاطفه خراسانی زاده؛ طاهره رنجبری پور؛ حمید پورشریفی؛ فریبرز باقری؛ جعفر پویامنش