نویسنده = لیلا پناغی
تعداد مقالات: 2
1. تاکتیک های حل تعارض در انواع سبک های دلبستگی زوجین

دوره 9، شماره 31، بهار 1393، صفحه 77-87

قیصر ملکی؛ عباس ذبیح زاده؛ لیلا پناغی؛ مانا رشیدی؛ محبوبه باقری


2. اعتبار، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه ی تجارب روابط نزدیک – ساختار رابطه (ECR-RS)

دوره 9، شماره 31، بهار 1393، صفحه 47-56

مینو پورآوری؛ سعید قنبری؛ علی زاده محمدی؛ لیلا پناغی