نویسنده = عشایری، حسن
تعداد مقالات: 1
1. عوامل روان شناسی، چربی های خون و شدت بیماری عروق کرونر قلب: رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری

دوره 9، شماره 33، پاییز 1393، صفحه 67-76

محمد رضا صیرفی؛ حسن احدی؛ سعید صادقیان؛ حسن عشایری؛ مجتبی حبیبی عسگرآباد