نویسنده = ولیان بروجنی، صادق
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر خودافشاگری مشاور، بر تصمیم گیری و رضایت مراجع در مشاوره ی ژنتیک تالاسمی قبل از ازدواج

دوره 8، شماره 30، زمستان 1392، صفحه 27-36

زیبا طاهریان؛ اصغر آقایی؛ محسن گلپرور؛ صادق ولیان بروجنی