نویسنده = کراسکیان موجمباری، آدیس
تعداد مقالات: 1
1. سهم پنج عامل اصلی شخصیت در پیش بینی تحمل ابهام

دوره 8، شماره 30، زمستان 1392، صفحه 17-26

سهیلا حسینی؛ آدیس کراسکیان موجمباری؛ عاطفه فردوسی پور