نویسنده = پروین احتشام زاده
تعداد مقالات: 2
1. اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر انعطاف پذیری شناختی افراد افسرده

دوره 9، شماره 34، دی 1393، صفحه 27-36

مژگان فاضلی؛ پروین احتشام زاده؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی


2. توجه به محرک‌های مرتبط و غیر مرتبط خنثی در خلق افسرده ی القایی: آزمون فرضیه ی توجه ی نامتمرکز

دوره 9، شماره 31، فروردین 1393، صفحه 67-76

وحیده فضیلت پور؛ مسعود فضیلت پور؛ پروین احتشام زاده