نویسنده = عباس ذبیح زاده
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه ی دلبستگی اجتنابی و نقصان همدلی در آزارگران جنسی و افراد عادی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1394، صفحه 27-36

مرتضی بهادر؛ محمد مهدی طالبی مجرد؛ عباس ذبیح زاده


2. تاکتیک های حل تعارض در انواع سبک های دلبستگی زوجین

دوره 9، شماره 31، بهار 1393، صفحه 77-87

قیصر ملکی؛ عباس ذبیح زاده؛ لیلا پناغی؛ مانا رشیدی؛ محبوبه باقری