نویسنده = برجعلی، احمد
تعداد مقالات: 3
1. تدوین برنامه درمانی مبتنی بر الگوی پویشی تجربه‌ای و اثربخشی آن بر افزایش ابرازگری هیجانی در افراد مبتلا به افسردگی

دوره 14، شماره 54، زمستان 1398، صفحه 77-88

عابدین جواهری کامل؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی؛ محمد عسگری؛ حسین اسکندری


3. تبیین رابطه ی سبک های فرزندپروری ادراک شده و نشانه های وسواس: نقش میانجی گر خودکارآمدی و درهم آمیختگی فکر

دوره 13، شماره 47، زمستان 1397، صفحه 67-76

احمد برجعلی؛ سهیلا طالبی نجف آبادی؛ شهرام محمدخانی؛ نورعلی فرخی؛ عصمت دانش