نویسنده = حسینی، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. رابطه ی سلامت خانواده ی اصلی با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه ای سبک های حل تعارض سازنده و غیر سازنده

دوره 9، شماره 32، تابستان 1393، صفحه 67-76

سید محمد حسینی؛ محمد علی نظزی؛ محسن رسولی؛ محمد شاکرمی؛ سید محسن حسینی