نویسنده = فتح آبادی، جلیل
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر توانبخشی شناختی بر حافظه ی کاری و روانی کلامی دانش آموزان نارساخوان یک مطالعه تک موردی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1395، صفحه 17-26

فرهاد رادفر؛ وحید نجاتی؛ جلیل فتح آبادی


2. ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه (18 سوالی) مقیاس بهزیستی روان ‌شناختی ریف در دانشجویان دختر و پسر*

دوره 9، شماره 32، تابستان 1393، صفحه 27-36

مهدی خانجانی؛ شهریار شهیدی؛ جلیل فتح آبادی؛ محمد علی مظاهری؛ امید شکری