نویسنده = زاده محمدی، علی
تعداد مقالات: 1
1. اعتبار، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه ی تجارب روابط نزدیک – ساختار رابطه (ECR-RS)

دوره 9، شماره 31، بهار 1393، صفحه 47-56

مینو پورآوری؛ سعید قنبری؛ علی زاده محمدی؛ لیلا پناغی