نویسنده = فرح نادری
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله‏ای بر انعطاف‏ پذیری‏ کنشی و سلامت دانش ‏آموزان دختر

دوره 8، شماره 29، پاییز 1392، صفحه 57-66

پریشاد گندم کار؛ فرح نادری؛ کریم سواری


2. اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر عملکرد شناختی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1391، صفحه 27-36

فریبا نبوی آل آقا؛ فرح نادری؛ علیرضا حیدری؛ حسن احدی؛ محمد علی نظری