نویسنده = قمری گیوی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی مداخله ی مبتنی بر رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر افزایش صمیمیت و رضایت زناشویی زنان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1392، صفحه 27-36

میترا قدم خیر؛ حسین قمری گیوی؛ نیلوفر میکاییلی؛ زهره سپهری شاملو