نویسنده = سلیمان جعفری فرد
تعداد مقالات: 4
1. تدوین برنامه آموزشی ارتقای کیفیت زندگی و تعیین اثربخشی آن بر تنظیم هیجان افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی

دوره 14، شماره 53، پاییز 1398، صفحه 27-36

سلیمان جعفری فرد؛ فرامرز سهرابی؛ احمد برجعلی؛ مهدی خانجانی؛ نورعلی فرخی


2. اثربخشی برنامه ی بازگشت به اجتماع بر ارتقای مهارت های اجتماعی بیماران اسکیزوفرن

دوره 9، شماره 31، بهار 1393، صفحه 27-36

المیرا شاهمیر؛ مقداد طالبی زاده؛ سلیمان جعفری فرد


4. اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن¬آگاهی بر کاهش شدت علایم افسردگی و شیدایی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1391، صفحه 17-26

مقداد طالبی زاده؛ المیرا شاهمیر؛ سلیمان جعفری فرد