نویسنده = شکوه السادات بنی جمالی
تعداد مقالات: 3
1. اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود صمیمیت و کاهش نارسایی هیجانی زوجین

دوره 12، شماره 44، خرداد 1396، صفحه 47-56

فیروزه زنگنه مطلق؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ حسن احدی؛ حمیدرضا حاتمی


2. رابطه ی واکنش نسبت به لکنت با کیفیت زندگی افراد دارای لکنت زبان

دوره 11، شماره 41، مهر 1395، صفحه 77-87

آتنا امامی میبدی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ سیده منور یزدی؛ میثم شفیعی؛ عاطفه موذنی