نویسنده = بنی جمالی، شکوه السادات
تعداد مقالات: 3
1. اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود صمیمیت و کاهش نارسایی هیجانی زوجین

دوره 12، شماره 44، بهار 1396، صفحه 47-56

فیروزه زنگنه مطلق؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ حسن احدی؛ حمیدرضا حاتمی


2. رابطه ی واکنش نسبت به لکنت با کیفیت زندگی افراد دارای لکنت زبان

دوره 11، شماره 41، پاییز 1395، صفحه 77-87

آتنا امامی میبدی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ سیده منور یزدی؛ میثم شفیعی؛ عاطفه موذنی


3. ابرازگری، کنترل و دوسوگرایی در ابراز هیجان در افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی، اختلال وسواس اجباری و گروه بهنجار

دوره 9، شماره 32، تابستان 1393، صفحه 7-16

فاطمه شاهی صدرآبادی؛ زهره خسروی؛ شکوه السادات بنی جمالی