نویسنده = محدودی زمان، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه‌ی سبک‌های دفاعی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با اضطراب مرگ در سالمندان

دوره 15، شماره 55، بهار 1399، صفحه 17-26

هاله وصالی؛ عزیز لاچینی؛ رضا افشانی؛ مرتضی محدودی زمان