نویسنده = بشرپور، سجاد
تعداد مقالات: 1
1. نقش ادراک بیماری و ولع مصرف در پیش‌بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد

دوره 14، شماره 52، تابستان 1398، صفحه 27-36

سجاد علمردانی صومعه؛ دیبا خسروی نیا؛ اکبر عطادخت؛ سجاد بشرپور؛ محمد نریمانی