نویسنده = توسلی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی آموزش فنون تنظیم هیجان بر کاهش استرس و افزایش تاب آوری دانشجویان

دوره 14، شماره 53، پاییز 1398، صفحه 7-16

رقیه نیرومند؛ کاوه صیدمرادی؛ علیرضا کاکاوند؛ زهرا توسلی