نویسنده = اصلاح کار، سعیده
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه طولی کنارآیی مادران کودکان مبتلا به سرطان در پدیده‌سوگ

دوره 13، شماره 50، زمستان 1397، صفحه 27-36

سعیده اصلاح کار؛ اعظم فتاحی اندبیل؛ رویا معصومی