نویسنده = طالبی نجف آبادی، سهیلا
تعداد مقالات: 1
1. تبیین رابطه ی سبک های فرزندپروری ادراک شده و نشانه های وسواس: نقش میانجی گر خودکارآمدی و درهم آمیختگی فکر

دوره 13، شماره 47، زمستان 1397، صفحه 67-76

احمد برجعلی؛ سهیلا طالبی نجف آبادی؛ شهرام محمدخانی؛ نورعلی فرخی؛ عصمت دانش